Video til grundvandsstanden.dk

HVOR HØJ ER GRUNDVANDSSTANDEN LIGE NU?


Til lanceringen af hjemmesiden, grundvandsstanden.dk, skal der produceres en kort video, som forklarer om baggrunden for monitering af grundvandet. Videoen skal bruges til en hjemmeside og SoMe.


Hjemmesiden grundvandsstanden.dk drives af hydrologisk afdeling i GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) under Klima, Energi og forsyningsministeriet. Videoen er tiltænkt alle som kan drage nytte af værktøjerne på den nye hjemmeside. Borgere og kommuner mv. Især fagfolk, som i fremtiden skal arbejde med klimasikring, kan bruge hjemmesiden.