Redesign af felthåndbog

FIELD INSTRUCTIONS AND STANDARDS 2022


Geologerne fra GEUS drager hvert år på feltekspeditioner i både Danmark og Grønland. De vender hjem med geologiske data og observationer, som kan danne baggrund for deres forskningsområder. Især i forbindelse med turene til Grønland gør en lang række sikkerhedsinstrukser og procedurer sig gældende. Disse samles i en felthåndbog, som jeg har redesignet.